The Telemachus Story Archive

The Green Door
By Hooder
Part 1 - The Green Door